Contact:

Mariastraat 30a

5953 NL Reuver

077-4746000

info@dierenartsreuver.nl
Openingstijden:

Ma t/m vrijdag 9.30 – 18.30 uur

Nieuwsberichten

Urinewegproblemen bij de kat

Urinewegproblemen komen veel voor bij katten. Vaak vinden we de oorzaak voor de verschijnselen en kan een tijdig ingestelde behandeling veel leed voorkomen! Een deel van de katten heeft last van blaasgruis. Deze voorlopers van blaasstenen bestaan uit uitgekristalliseerde zouten in combinatie met eiwitten en celresten die zich in de blaas bevinden. Het grootste risico is dat ze een verstopping van de plasbuis veroorzaken. Dit is een levensbedreigende complicatie, waar we vooral bij katers beducht voor zijn! De meest voorkomende types blaasgruis bij de kat zijn struviet en caliumoxalaatsteentjes.

Verschijnselen
Als de blaas van uw kat beschadigd raakt door de aanwezigheid van gruis zal het slijmvlies van de blaaswand gaan ontsteken. In de meeste gevallen zijn hier geen bacteriën bij betrokken, dat noemen we een zgn. steriele ontsteking. Uw kat voelt een continue aandrang om te plassen en zal veel vaker dan normaal naar de bak gaan om daar kleine beetjes urine te produceren. Het plassen zelf is pijnlijk. U merkt dat doordat veel katten klagelijk mauwen tijdens plassen. De kat perst ook op de urine: ze zit lang op de bak en er komen vaak maar een paar drupjes urine. Omdat de kat zo vaak plast is de blaas vrijwel continu leeg.

Spoed! Mijn kater kan niet plassen
De plasbuis van een kater is veel langer en smaller in doorsnede dan die van de poes. Blaasgruis veroorzaakt bij de kater daarom sneller een obstructie (verstopping) van de plasbuis. Dit is een levensgevaarlijke situatie. Via de urine worden veel afvalstoffen uitgescheiden. Als dat niet gebeurt hopen deze afvalstoffen zich in het lichaam op en uw kater wordt daar heel ziek van. Het is dan ook van belang deze situatie tijdig te onderkennen. Dat is niet makkelijk want de verschijnselen zijn aanvankelijk identiek aan een blaasontsteking zonder dat er sprake is van een obstructie. Het enige verschil is dat eenmaal op de bak de kater probeert te plassen, maar dat dit niet lukt door de obstructie van de plasbuis. De blaas met urine wordt dus steeds voller. In de loop van een dag kan daardoor al een ernstige ophoping van afvalstoffen in het bloed ontstaan. U merkt dat doordat de kat slomer wordt en misselijk. Wanneer u uw kater verdenkt van een plasprobleem moet u direct  contact met uw dierenarts opnemen voor overleg.

Diagnostiek
De verschijnselen van de kat wijzen meestal heel duidelijk richting een probleem met blaas en urinewegen. Door naar de grootte van de blaas te voelen kan de dierenarts direct vaststellen of uw kat nog kan plassen. Urineonderzoek bevestigt de blaasontsteking. Met het oog op de behandeling is het belangrijk is om uit te zoeken of er bacteriën en/of kristallen aanwezig zijn in de urine. In een enkel geval is het zinvol om een echo van de blaas te maken of eventueel een röntgenfoto om grotere blaasstenen op te sporen.

Behandeling blaasontsteking maatwerk
De behandeling van een kat met urinewegproblemen is maatwerk. Als blijkt dat er sprake is van struviet of calciumoxalaten in de urine zal uw dierenarts een speciaal dieet adviseren om herhaling van de problemen te voorkomen. Antibiotica zijn nodig wanneer er toch een bacteriële infectie is ontstaan. Is er sprake van een blaasontsteking zonder deze onderliggende oorzaken dan is het  in veel gevallen voldoende om het dier een aantal dagen te behandelen met pijnstillers en medicijnen die de spieren van de urinewegen ontspannen.

Copyright © 2022 Dierenarts Reuver